Стратегія 2020

Ямпільська міська рада

Стратегія розвитку територіальної громади

міста Ямполя

на 2014 – 2020 роки

ЗМІСТ

 

            ВСТУП

 1. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА МІСТА
 2. РЕЗУЛЬТАТИ SWOT – АНАЛІЗУ МІСТА
 3. НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МІСТА
 4. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ, ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ ТА ПРОЕКТИ
 5. ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ

ДОДАТОК

Вступ

Шановні жителі міста!

Трьохрічна робота депутатського корпусу та виконавчого комітету міської ради VI скликання в 2011 – 2013 роках свідчить про те, що бюджет розвитку міської ради, сформований на засадах нового податкового кодексу (Указ Президента України № 2755 – VI від 2 грудня 2010 року) дає змогу частково вирішувати проблему досягнення економічної самодостатності Ямполя.

Проте вектор довгострокової стратегії розвитку міста визначається прагненням збалансувати дві базові цілі:

розвиток Ямполя як комфортного сучасного прикордонного районного центру – визначення та забезпечення стандартів комфортного проживання його мешканців, комфортного для перебування гостей, комфортних умов розвитку бізнесу та реалізації соціально – культурних проектів.

розвиток Ямполя як культурно – спортивно – туристичного центру, що зростає в ногу з часом не тільки за своїм прикордонним розміщенням, що дасть можливість брати участь у соціально – економічних проектах євро регіону «Дністер», а й за своїм духом та стилем життя.

Для реалізації цих цілей робоча група визначає три наступні пріоритети розвитку міста, які окреслюють джерела ресурсів у досягненні поставленої мети і ефективному їх використанню, залученню коштів меценатів, спонсорів, грантів, громади.

 1. Коротка характеристика міста.

Місто Ямпіль – місто районного значення, адміністративний центр Ямпільського району Вінницької області, яке розташоване за 147 км від обласного центру – міста Вінниці на річці Дністер та її притоці річці Русаві. Засноване в ІІ половині XVI ст.

Площа становить 9,5 км кв. Через місто проходять автомобільні дороги Немирів – Ямпіль, Вінниця –Ямпіль, Крижопіль – Могилів – Подільський. Найблища залізнична станція – Могилів – Подільський – 51 км.

Населення міста станом на 01.01.2014 року налічує 11297 осіб, з них працездатне – 6550, пенсіонери – 2968, дітей шкільного віку – 1223, дошкільного – 750 чоловік, працюючих у промисловості – 1495, в освіті – 380, в медицині – 510, в культурі – 45, в сфері побуту – 53. В малому та середньому бізнесі зайнято 485 чоловік. В місті працюють промислові підприємства – ПРАТ «Ямпільський приладобудівний завод» та ПРАТ «Маслосирзавод». Територія міста розташована в зоні «ризикованого землеробства».

В Ямполі діють НВК ЗОШ І ступеня гімназія та 2 ЗОШ І – ІІІ ступенів, будинок дитячої та юнацької творчості, музична школа, спортивна школа, духовно – освітній центр «Надія», будинок культури, кінотеатр, 2 музеї, 4 дитячих садки, стадіон «Колос», 2 майданчики для пляжного футболу та волейболу. Діти різного віку займаються в секціях та гуртках спортивної школи та БДЮТ. Ямпільські борці, майстри рукопашного бою та футболісти є переможцями всеукраїнських, європейських та світових першостей.

Послуги населенню надають центральна районна лікарня, стоматологічна поліклініка, 11 аптек, 3 ветеринарних аптеки, 3 приватні стоматологічні клініки.

 1. РЕЗУЛЬТАТИ SWOT- АНАЛІЗУ МІСТА

SWOT – аналіз – це комплексний аналіз сильних та слабких сторін розвитку громади. Його мета – визначити найсильніші сторони розвитку міста для того, щоб максимально використати їх для подальшого розвитку та процвітання, а також з’ясувати в чому найбільша слабкість міста, щоб зменшити її негативний вплив. Цей аналіз визначає також основні можливості, якими слід скористатися, та загрози, яких потрібно уникнути. Аналіз здійснено членами Робочої групи зі стратегічного планування розвитку міста.

 1. Сильні сторони (внутрішні) Слабкі стороні (внутрішні фактори)
  Вигідне розташування на державному кордоні з республікою Молдова.
  Задовільний екологічний стан довкілля, відсутність небезпечних підприємств.
  Введення в експлуатацію об’їзної дороги державного значення – значно покращило екологічну ситуацію в місті.
  Рекреаційні місця. Цілюще джерело.
  Переробка сільськогосподарської сировини.
  Багата історія та збережені історичні пам’ятники історії, культури та архітектури – потенційно привабливі туристичні об’єкти.
  Унікальний діючий храм: Свято-Миколаївська церква – потенційно привабливий туристичні об’єкт.
  Центральний парк (дитячий майданчик).
  Парк відпочинку на березі річки Дністер з облаштованими спортивними майданчиками для пляжного волейболу і пляжного футболу.
  Наявність в місті автостанції.
  Освітлення значної частини міста.
  Центр міста. Упорядковані дороги в центрі міста.
  Міський стадіон.
  Централізоване водопостачання та водовідведення частини міста.
  Централізований вивіз сміття.
  Наявність двох загальноосвітніх шкіл та школи-гімназії, чотирьох дошкільних навчальних закладів.
  Наявність природних запасів каменю-пісковику.
  Стабільність міської влади та зв’язок з громадою. Дієва співпраця органів місцевого самоврядування з громадою міста.
  Неефективна робота переробних підприємств. Відсутність робочих місць. Мало робочих місць для молоді.
  Несприятливий інвестиційний клімат, відсутні кваліфіковані фахівці із залучення інвестицій.
  Водопостачання. Незадовільний технічний стан водогонів та каналізаційних мереж.
  Фінансування ЖКГ недостатнє.
  Стан доріг, тротуари не облаштовані. Відсутність визначеної автостоянки.
  Недостатнє освітлення частини міста.
  Незавершена реконструкція парку. Недостатня кількість зелених насаджень.
  Санітарний стан міста. Недостатня кількість урн для сміття. Відсутність системи переробки сміття. Стихійні звалища сміття. Недостатня кількість туалетів у місті.
  Не забезпеченість соціальним житлом відповідних категорій населення.
  Дитячі майданчики в дворах багатоповерхових будинків відсутні або невпорядковані.
  Недостатньо місць сімейного відпочинку (кафе для сімейного відпочинку).
  Відсутність облаштованої рекреаційної зони відпочинку – пляжу на р. Русава, р. Дністер.
  Недостатній рівень забезпечення громадським транспортом.
  Пам’ятники історії та архітектури потребують капітального ремонту.
  Відсутність нового генерального плану міста з урахуванням збереження історично-архітектурного стилю міста.
  Відсутність будинку престарілих.
  Неналежний стан правопорядку, правопорушення підлітків
  Можливості (зовнішні фактори) Загрози (зовнішні фактори)
  Зростання національного попиту на туристичні маршрути та зелений туризм.
  Зростання потоку подорожуючих на захід.
  Зростання світового попиту на аграрну екологічно чисту продукцію.
  Зростання популярності літніх видів спорту.
  Зростання попиту у галузях на кваліфіковані кадри
  Віддаленість від обласного центру – конкуренція з доступнішими регіонами.
  Відсутність державної програми залучення інвесторів.
  Недосконалі закони – вплив на малий бізнес.
  Відсутність залізниці.
  Відсутність мосту через р. Дністер.
  Відсутність газопостачання природним газом.
  Недостатня потужність електричних мереж

  НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МІСТА

Робочою групою на підставі SWOT-аналізу, аналізу профілю та ключових проблем міста, були визначені Напрямки розвитку на яких зосередиться Стратегічний план, а саме:

НАПРЯМОК А. Створення сприятливого інвестиційного клімату.

НАПРЯМОК В. Розвиток в місті комфортного середовища для життя.

НАПРЯМОК С. Формування високого рівня культури громади.

Схема 1. МІСІЯ – БАЧЕННЯ – НАПРЯМКИ

 1. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ, ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ ТА ПРОЕКТИ

Стратегічна ціль – це бажаний результат “цілеспрямованої” діяльності у рішенні ключової проблеми з оптимальним використанням ресурсів. Досягнення Стратегічної мети – це спосіб (засіб) рішення проблеми чи реалізації можливості. Оперативні цілі – це конкретні, обмежені у часі алгоритми дій щодо досягнення стратегічних цілей. Сукупність Оперативних цілей складає Стратегічну ціль.

НАПРЯМОК А. Створення сприятливого інвестиційного клімату

Створити сприятливі умови для розвитку малого та середнього бізнесу, створення робочих місць. Сприяти розвитку туристичного бізнесу. Формування джерел наповнення бюджету міста.

Схема 2. Напрямок А. та Стратегічні цілі

Стратегічна ціль 1 Забезпечити нормативну, інституційну та кадрову складові інвестиційного клімату.

Оперативна ціль 1.1 Розробити Генеральний план міста, забезпечити зонування та розмежування території.

Міська рада, її виконавчі органи, управління архітектури та містобудування, відділ земельних ресурсів спільно з науково-дослідними установами сприяють процесу розробки та затвердження Генерального плану в якому будуть виділені відповідні функціональні зони міста, розмежування території, розробляють пропозиції щодо розширення меж міста та подають їх на затвердження у встановленому законодавством порядку.

Строки: 2014 – 2016 роки.

Оперативна ціль 1.2 Виготовлення меж міста Ямполя.

Міська рада, її виконавчий комітет, відділ земельних ресурсів спільно з науково-дослідними установами сприяють процесу розробки та затвердження меж міста Ямполя.

Строки: 2014 – 2016 роки.

Оперативна ціль А.1.3. Розробити та затвердити Регламент залучення інвестицій.

Міська рада спільно з відділом економіки Ямпільської РДА розробляють Регламент залучення інвестицій.

Строки: 2014-2015 роки.

Оперативна ціль А.1.4. Розробити політику оптимального міського оподаткування.

Міська рада виконує аналіз ставок міських податків, та з урахуванням національного досвіду забезпечує встановлення стабільних ставок міських податків.

Строки: 2014 рік.

Оперативна ціль А.1.5. Запровадити систему навчання членів громадських організацій та органів місцевого самоврядування.

Організувати навчання основам залучення фінансових ресурсів та основам економічного розвитку міста. Налаштувати системну участь у програмах міжнародного співробітництва.

Організувати дослідження потреби міського господарства у відповідних кадрових ресурсах для підготовки необхідної кількості фахівців відповідної кваліфікації.

Строки: 2014-2015 роки.

Стратегічна ціль А.2 Сприяння створенню продуктивних підприємств та підготовка «інвестиційних продуктів».

Сприяння підвищенню продуктивності підприємств (продукція з високою доданою вартістю, глибока переробка, нарощування експортного потенціалу) та залученню коштів інвесторів.

Оперативна ціль А.2.1. Тренінги-майстерні з розробки інвестиційних проектів.

Ямпільська міська рада спільно із управлінням економіки Ямпільської РДА з залученням відповідних фахівців, організує проведення циклу тренінгів-майстерень з розробки інвестиційних проектів (з метою сприяння підвищенню продуктивності підприємств, заохочення випуску продукції з високою доданою вартістю, більш глибокої переробки сировини, нарощування експортного потенціалу, та залученню коштів інвесторів) та за підсумками тренінгів організує конкурс інвестиційних проектів з інноваційною складовою (з умовою співфінансування) з урахуванням місцевих можливостей.

Строки: 2014-2020 роки.

Оперативна ціль А.2.2. Експертне консультування підприємців з розробки інвестиційних проектів, у наступних напрямках:

Сприяти створенню нових промислових підприємств (виробництво з добування та переробки каменю-пісковику, по переробці сільськогосподарської продукції).

Сприяти створенню підприємств з послуг (ремонтна майстерня сучасної електропобутової техніки, хімчистки, кафе для сімейного відпочинку, кінотеатр, служба маршрутних таксі та автобусне обслуговування жителів з соціальними маршрутами, тощо).

Строки: 2014-2020 роки.

Оперативна ціль А.2.3. Підготовка нових земельних ділянок для будівництва соціального житла.

Забезпечити виділення нових земельних ділянок для будівництва соціального житла (вул.Ворошилова, вул. Жукова).

Строки: 2014-2020 роки.

Оперативна ціль А.2.4. Передача в оренду (на конкурсній основі) вільних земельних ділянок для реконструкції автозупинок .

Забезпечити передачу в оренду (на конкурсній основі) вільних земельних ділянок для реконструкції авто зупинок.

Строки: 2014-2016 роки.

Оперативна ціль А.2.5. Будівництво дитячого спортивного майданчика.

Забезпечити будівництво дитячого спортивного майданчика.

Строки: 2015 рік.

Оперативна ціль А.2.6. Розміщення сільськогосподарського ринку.

Забезпечити розміщення та повноцінну роботу сільськогосподарського ринку.

Строки: 2014-2015 роки.

Оперативна ціль А.2.7. Створення об’єднання співвласників багатоквартирних будинків на базі міського комунального житлового фонду.

Забезпечити організацію заходів по створенню об’єднання співвласників багатоквартирних будинків на базі міського комунального житлового фонду.

Строки: 2014-2019 роки.

Стратегічна ціль А.3 Створення туристичного продукту

Оперативна ціль А.3.1. Сприяти розвитку туризму на території міста Ямполя.

З метою розвитку туристичного бізнесу, провести визначення та опис туристичних об’єктів, розробку туристичних маршрутів на території міста Ямполя.

Строки: 2014-2016 роки.

Оперативна ціль А.3.2. Провести вивчення рекреаційного ресурсу для створення (облаштування) зон сімейного відпочинку, пляжу, зони відпочинку у парку на березі річки Дністер, Русави.

Міська рада та її виконавчий комітет спільно з відділом архітектури та містобудування і відділом земельних ресурсів визначають рекреаційні зони для організації дозвілля і відпочинку мешканців міста, туристів, розробляють заходи щодо проведення відповідних робіт та залучення зацікавлених суб’єктів господарювання.

Строки: 2014-2015 роки.

Оперативна ціль А.3.3. Забезпечити розвиток «зеленого» туризму.

Проект «Ямпіль туристичний». Формування у громади міста Ямполя активної позиції щодо розвитку міста як туристичного об’єкта.

Строки: 2014-2020 роки.

Стратегічна ціль А.4. Територіальний маркетинг ресурсів міста.

Позиціонування та системна реклама міста. Поширення інформації за допомогою всіх наявних каналів, сприяння підприємствам щодо виходу на нові зовнішні ринки збуту продукції, пошуку нових ділових партнерів, здійснення експортно-імпортних операцій.

Строки: 2014-2020 роки.

Оперативна ціль А.4.1. Створення бренду міста.

Провести тренінг-майстерню на тему «територіальний маркетинг» та серію круглих столів (за необхідністю конкурсів), забезпечити створення бренду міста з використанням місцевих особливостей та за результатами розробити систему візуальної ідентифікації міста.

Строки: 2015 рік.

Оперативна ціль А.4.2. Інвестиційний паспорт міста.

Розробити Інвестиційний паспорт міста (передбачити систему реалізації продукції міських виробників). Забезпечити створення буклетів, презентацій, дисків, відеороликів, тощо з використанням даних Інвестиційного Паспорту, символіки міста та привабливих архітектурних об’єктів.

Строки: 2014-2016 роки.

Оперативна ціль А.4.3. Сайт із сторінками «Ямпіль інвестиційний», «Ямпіль туристичний».

Забезпечити створення сайту із сторінками «Ямпіль інвестиційний», «Ямпіль туристичний» з використанням максимальної кількості ВЕБ-ресурсів.

Строки: 2014-2015 роки.

НАПРЯМОК В. Розвиток в місті комфортного середовища для життя.

Створення сприятливих умов для проживання на території громади. Просторовий устрій та інженерна інфраструктура.

Схема 3. Напрямок В. та Стратегічні цілі

Стратегічна ціль В.1. Ремонт автомобільних доріг, тротуарів та придорожньої інфраструктури.

Оперативна ціль В.1.1. Провести капітальний ремонт доріг та вулиць міста.

Виконавчий комітет міської ради спільно з КП «Ямпіль-комунгосп» проводять ретельне вивчення стану доріг і здійснюють заходи по їх утриманню та капітальному ремонту із залученням додаткових джерел фінансування (субвенції з державного бюджету, позабюджетні кошти) на реалізацію вказаних заходів.

Строки: Постійно до 2020 року.

Оперативна ціль В.1.2. Здійснити реконструкцію тротуарного покриття по центральній частині міста.

Виконавчий комітет міської ради спільно з КП «Ямпіль-комунгосп», суб’єктами господарської діяльності незалежно від форм власності проводять реконструкцію тротуарного покриття по вулицях центральної частини міста.

Строки: 2014 – 2018 роки.

Оперативна ціль В.1.3. Впорядкувати та провести реконструкцію і благоустрій меморіалу Слави по вулиці Леніна.

Виконавчий комітет міської ради спільно з підрядною організацією на виконання робіт організовує і виконує роботи по реконструкції та благоустрою меморіалу Слави по вулиці Леніна.

Строки: 2014-2015 рік.

Оперативна ціль В.1.4. Здійснити по місту реставрацію дорожніх знаків, вуличних трафаретів.

Виконавчий комітет міської ради спільно з КП «Ямпіль-комунгосп», Ямпільською філією «Райавтодор», Клембівською філією Тульчинськго ДЕУ здійснює по місту реставрацію дорожніх знаків, вуличних трафаретів.

Строки: 2014-2020 роки.

Оперативна ціль В.1.5. Забезпечити реконструкцію та модернізацію вуличного нічного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій.

Міська рада за участю спеціалістів здійснює аналіз технічного стану існуючих мереж освітлення для їх реконструкції і розглядає можливість будівництва нових ліній вуличного освітлення по енергозберігаючих технологіях та фінансує вказані заходи із залученням позабюджетних коштів.

Строки: 2014 – 2020 роки.

Стратегічна ціль В.2. Збереження історичного центру міста, відтворення архітектури міста.

Оперативна ціль В.2.1. Провести реконструкцію Площі Незалежності, пам’яток історії та архітектури.

Виконавчий комітет міської ради сприяє проведенню реконструкції Площі Незалежності, пам’яток історії та архітектури.

Строки: 2014 рік.

Оперативна ціль В.2.2. Провести реконструкцію Площі Богдана Хмельницького.

Виконавчий комітет міської ради сприяє проведенню реконструкції Площі Богдана Хмельницького.

Строки: 2014 рік.

Оперативна ціль В.2.3. Забезпечити дослідження і популяризацію історії краю та створення інформаційного центру.

Міська рада спільно з відділом культури Ямпільської РДА ініціюють створення туристичного інформаційного центру.

Строки: 2014-2017 роки.

Стратегічна ціль В.3. Санітарна очистка міста Ямполя.

Покращення санітарного стану міста.

Оперативна ціль В.3.1. Збір і вивезення твердих побутових відходів.

Ямпільська міська рада, КП «Ямпіль-комунгосп» забезпечують централізований процес збору і вивезення твердих побутових відходів з послідуючим переведенням процесу на роздільний збір ТПВ.

Строки: 2014-2020 роки.

Оперативна ціль В.3.2. Забезпечити місто достатньою кількістю урн для сміття.

Виконавчий комітет міської ради спільно з КП «Ямпіль-комунгосп» забезпечує місто достатньою кількістю урн для сміття.

Строки: 2014-2016 роки.

Стратегічна ціль В. 4. Забезпечення міста якісною питною водою

Оперативна ціль В.4.1. Питна вода в мікрорайоні вулиць Сагайдачного, Дорошенка, Вінницької, Садової.

Забезпечити будівництво артезіанської свердловини і водогону для водопостачання вулиць Сагайдачного, Дорошенка, Вінницької, Садової з послідуючею передачею на баланс ДП «Ямпільводоканал».

Строки: 2014-2015 рік.

Оперативна ціль В.4.2. Ремонт водогонів.

Провести ремонт водогонів по вулицях Тимошенка, Дзержинського, Будьонного, Б.Хмельницького, 70 років Жовтня та інших в м. Ямполі з послідуючою передачею їх на баланс ДП «Ямпільводоканал».

Строки: 2014-2016 роки.

Оперативна ціль В.4.3. Бювет питної води по вул. Дзержинського.

Забезпечити розміщення бювету питної води по вул. Дзержинського в

м. Ямполі.

Строки: 2014-2016 роки.

Оперативна ціль В.4.4. Виконання робіт по очистці громадських криниць.

Проводити роботи по систематичній очистці громадських криниць в м. Ямполі.

Строки: 2014-2020 роки.

Оперативна ціль В.4.5. Виконання робіт по капітальному ремонту резервуару чистої води по вул. Автотранспортній.

Силами ДП «Ямпільводоканал» виконати роботи по капітальному ремонту резервуару чистої води по вул. Автотранспортній.

Строки: 2014-2018 роки.

Оперативна ціль В.4.6. Виконання робіт по реконструкції артезіанської свердловини № 6 із заміною насосного обладнання по вул. Зарічній в м.Ямполі.

Силами ДП «Ямпільводоканал» виконати роботи по реконструкції артезіанської свердловини № 6 із заміною насосного обладнання по вул. Зарічній в м.Ямполі.

Строки: 2014-2016 роки.

Оперативна ціль В.4.7. Виконання робіт по капітальному ремонту очисних споруд ДП «Ямпільводоканал» із заміною обладнання та встановленням автоматичної системи управління.

Силами ДП «Ямпільводоканал» виконати роботи по капітальному ремонту очисних споруд із заміною обладнання та встановленням автоматичної системи управління.

Строки: 2014-2019 роки.

Стратегічна ціль В.5. Будівництво та реконструкція споруд закладів освіти, культури та охорони здоров’я.

Оперативна ціль В.5.1. Капітальний ремонт даху Ямпільської школи І-ІІІ ступенів №2

Виконавчий комітет міської ради спільно з відділом освіти Ямпільської РДА організовують проведення капітального ремонту даху школи І-ІІІ ступенів №2.

Строки: 2014-2015 роки.

Оперативна ціль В.5.2. Капітальний ремонт приміщень дитячих навчальних закладів № 1, 3, 4, 6 та будинку дитячої та юнацької творчості.

Провести капітальний ремонт будівель із заміною вікон та утепленням приміщень дитячих навчальних закладів № 1, 3, 4, 6 та будинку дитячої та юнацької творчості.

Строки: 2014-2016 роки.

Оперативна ціль В.5.3. Реконструкція централізованої зовнішньої системи опалення ДНЗ №1, №4.

Провести реконструкцію централізованої зовнішньої системи опалення ДНЗ №1, №4.

Строки: 2014-2016 роки.

Оперативна ціль В.5.3. Реконструкція ігрових майданчиків в дитячих навчальних закладах.

Провести реконструкцію ігрових майданчиків із заміною обладнання в дитячих навчальних закладах.

Строки: 2014-2017 роки.

Оперативна ціль В.5.4. Реконструкція спортивних майданчиків в парковій зоні біля р.Дністер.

Провести реконструкцію спортивних майданчиків в парковій зоні біля р.Дністер.

Строки: 2014-2017 роки.

Оперативна ціль В.5.5. Відкриття соціальної аптеки.

Організувати заходи по відкриттю соціальної аптеки.

Строки: 2016 рік.

Стратегічна ціль В.6. Благоустрій міста.

Оперативна ціль В.6.1. Реконструкція міського пляжу на березі р. Дністер.

Провести реконструкцію центрального міського пляжу на р. Дністер.

Строки: 2014 рік.

Оперативна ціль В.6.2. Проводити системне озеленення міста.

Виконавчий комітет міської ради спільно з КП «Ямпіль-комунгосп» проводить озеленення міста, сприяють проведенню заходів щодо озеленення території з залученням місцевих бізнес-структур до виконання цих заходів.

Строки: 2014-2020 роки.

Оперативна ціль В.6.3. Дитячий ігровий майданчик.

Забезпечити спорудження дитячого ігрового майданчика по вулиці Леніна.

Строки: 2015 – 2016 роки.

Оперативна ціль В.6.3. Будівництво нового туалету.

Забезпечити виконання робіт по будівництву нового туалету.

Строки: 2015 – 2016 роки.

Оперативна ціль В.6.4. Реконструкція міського парку біля р. Дністер.

Провести реконструкцію міського парку біля р. Дністер .

Строки: 2014 – 2017 роки.

Оперативна ціль В.6.5. Розширення існуючого та розміщення нового кладовища на території м.Ямполя.

Забезпечити виконання заходів по розширенню існуючого та розміщення нового кладовища на території м.Ямполя.

Строки: 2014 – 2017 роки.

НАПРЯМОК С. Формування високого рівня культури громади

Виховання морально-етичного рівня свідомості мешканців мста.

Схема 4. Напрямок С. та Стратегічні цілі

Стратегічна ціль С.1. Залучення громади (молоді) до вирішення питань правопорядку

Оперативна ціль С.1.1. Активна молодь – процвітаюче місто.

Сприяння залученню молоді 16-30 років до процесів розробки стратегічного плану розвитку міста Ямполя шляхом проведення інформаційно-просвітницької кампанії та налагодження діалогу між владою та молоддю.

Строки: 2014-2020 роки

Оперативна ціль С.1.2. Система моніторингу громадської думки.

Створити систему моніторингу громадської думки та забезпечити системне проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, тренінгів, зустрічей, лекцій з виховання.

Строки: 2014-2020 роки.

Оперативна ціль С.1.3. Громадські формування підтримання правопорядку.

Активізувати діяльність громадських формувань підтримання правопорядку.

Строки: 2014-2020 роки.

Стратегічна ціль С.2 Естетичне оформлення міста та підтримання його у належному стані

Оперативна ціль С.2.1. Оновлення фасадів будинків та території

Проводити конкурси на кращий двір, оформлення фасадів будинків та територій.

Строки: 2014-2020 роки.

Оперативна ціль С.2.3. «Санітарні дні» міста.

Продовжувати систему «санітарного дня» прибирання міста. Забезпечити інформаційну та організаційну підтримку проведення регулярних волонтерських акцій і суботників з прибирання територій та місць відпочинку ініціативними групами і організаціями, зокрема міського пляжу та очищення берегів річок Русави,Дністра.

Строки: 2014-2020 роки.

Стратегічна ціль С.3. Екологічне виховання мешканців громади.

Розробити та системно впроваджувати Програму екологічної культури громади.

Оперативна ціль С.3.1. Екологічне виховання учнів шкіл.

Забезпечити розробку і впровадження програми екологічного виховання учнів загальноосвітніх шкіл, проведення конкурсів серед школярів щодо належного ставлення до природи, проведення експедицій екологічної спрямованості для учнівської молоді, проведення регулярних місцевих патріотичних природоохоронних акцій.

Строки: 2014-2020 роки.

Оперативна ціль С.3.2. Очистка берегів річок Дністер та Русави в межах м.Ямполя.

Спільно з Ямпільським управлінням водного господарства із залученням учнівської молоді здійснювати заходи по очистці берегів річок Дністер та Русави в межах м.Ямполя.

Строки: 2014-2020 роки.

Оперативна ціль С.3.3. Формування екологічної поведінки мешканців приватного сектору.

Забезпечити формування екологічної поведінки мешканців приватного сектору, розробку Програми екологічної освіти населення, впровадження системи стимулювання екологічної поведінки.

Строки: 2014-2020 роки.

Оперативна ціль С.3.4. Стимулювання розвитку альтернативної енергетики.

Забезпечити створення та впровадження програми стимулювання розвитку об’єктів, що використовують поновлювані види енергії та альтернативну енергетику. Сприяти залученню інвесторів для будівництва об’єктів енергозабезпечення, що надають мінімальний вплив на екосистему і максимальне використання альтернативних джерел енергії.

Строки: 2014-2020 роки.

Оперативна ціль С.3.5. Збільшення потужності мереж СО «Ямпільські ЕМ» для можливості переведення традиційних систем опалення на електричні.

Спільно з СО «Ямпільські ЕМ» вивчити можливість щодо здійснення заходів по збільшенню існуючих потужностей електричних мереж підприємства з метою надання можливості споживачам для переведення традиційних систем опалення на електричні.

Строки: 2014-2020 роки.

 1. ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ

Першим кроком до виконання Стратегічного плану сталого розвитку міста має бути його розгляд і прийняття міською радою. Вкрай важливо забезпечити волю громади до впровадження змін, а також людські та фінансові ресурси, необхідні для виконання всіх заходів і проектів, передбачених Оперативними цілями плану.

Після затвердження Стратегічного плану міською радою, він має бути конкретизований в щорічних Стратегічний планах соціально-економічного розвитку міста, цільових та галузевих програмах розвитку.

Щоб забезпечити реалістичність Стратегічного плану, над його розробкою працювало 23 представники територіальної громади – представники бізнесу, органів місцевого самоврядування (депутатів міської ради та членів виконавчого комітету міської ради, спеціалістів відділів міської ради), промислових підприємств, громадськості, освітніх та інших установ регіону. Саме з їх числа рекомендується сформувати Комітет з управління впровадженням Стратегічного плану (КУВ). Таким чином, Комітет з управління впровадженням за своїм складом стане продовженням суспільно-приватного партнерства, яке уможливило процес стратегічного планування. На КУВ буде покладена відповідальність за моніторинг впровадження Стратегічного плану сталого розвитку міста. Результати впровадження Проектів необхідно розміщувати на веб-сайті міської ради. Комітет з управління впровадженням буде проводити аналіз якості виконання завдань, дотримання графіку робіт. Комітет з управління впровадженням щоквартально для оцінки виконання завдань проводить аналіз по кожній Оперативній цілі. Підтримку діяльності Комітету з управління впровадженням забезпечують працівники міської ради.

Стратегічний план має коригуватися у міру зміни обставин. Тому члени Комітету з управління впровадженням, а також всі мешканці міста, що мають відношення до цієї роботи, повинні стежити за тим, щоб Стратегічні цілі, Оперативні цілі та Проекти Стратегічного плану залишалися доречними, актуальними і виконувалися.

Додаток.

Склад робочої групи

№ п/п ПІБ Посада
1. Кушнір Георгій Іванович депутат міської ради, координатор
2. Копачевський
Володимир Іванович
заступник міського голови, заступник координатора
3.  Стафійчук
Микола Вікторович
секретар міської ради, секретар
4. Белінська
Зіна Федорівна
головний бухгалтер міської ради
5. Богач
Валентина Вікторівна
завідуюча загальним відділом
6. Росінський
Анатолій Віленович
спеціаліст міської ради
7. Рутковська
Ірина Іванівна
спеціаліст міської ради
8. Житар
Дмитро Олексійович
юрист міської ради
9. Дорош
Наталія Миколаївна
спеціаліст міської ради
10. Рутковська
Ірина Іванівна
секретар керівника міської ради
11. Вдовиченко
Тамара Василівна
голова міської ради ветеранів
12. Хмелюк
Ріта Григорівна
завідуюча дитячим дошкільним закладом №1
13. Шевчук
Галина Миколаївна
завідуюча дитячим дошкільним закладом №3
14. Гусак
Олена Василівна
завідуюча дитячим дошкільним закладом №4
15. Гнидюк
Наталя Олексіївна
завідуюча дитячим дошкільним закладом №6
16. Фурман
Олена Анатоліївна
директор БДЮТ
17. Баланюк
Алла Володимирівна
методист відділу освіти
18. Мазур
Микола Іванович
головний інженер КП «Ямпіль-комунгосп»
19. Ткач
Олександр Васильович
директор  ТОВ «Спектр»
20. Козюк Світлана Василівна начальник фінансового управління
21. Баштова Інна учень ЗОШ №1
22. Солунін Нікіта учень ЗОШ №2
23. Бойко Яна учень НВК-Іст, гімназії

КОНТАКТИ ВИКОНАВЦІВ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ:

Міський голова – Юрченко Анатолій Володимирович тел. 2-12-03

Секретар міської ради – Вжещ Мирослава Казимирівна тел. 2-13-94

Заступник міського голови – Копачевський Володимир Іванович тел. 2-24-92