Публічна інформація

Про перейменування вулиць та провулків м.Ямполя    Щоб відкрити текст рішення – завантажте даний файл.

 

Доступ до публічної інформації

Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» з метою забезпечення прозорості та відкритості міської влади, реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, виконавчий комітет Ямпільської міської ради надає публічну інформацію у відповідь на інформаційний запит.

Публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”», для оформлення інформаційного запиту Ви можете звернутись до Ямпільської міської ради, яка в установленому порядку надає доступ до публічної інформації, відповідає за реєстрацію, облік, систематизацію, контроль та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до міської ради та її виконавчих органів, а також надають консультації під час оформлення таких запитів:
Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

Від фізичної особи

Від юридичної особи

Від об’єднань громадян

Запит від особи на отримання інформації можна подати у довільній формі. При цьому необхідно обов’язково вказати:
1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)
3) підпис і дату.

 

УКРАЇНА

ЯМПІЛЬСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ЯМПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 18 березня  2016 року                                  №55

 

Про встановлення норм витрат на копіювання

або друк документів, що надаються за запитом

на інформацію, для апарату  міської ради та її виконкому

 

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» ст.28, ч.1 ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації»,  Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 р. № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» виконком міської ради

ВИРІШИВ:

  1. Встановити норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, для апарату міської ради та її виконкому згідно з додатком (додається).
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови,керуючого справами (секретаря)виконавчого комітету Копачевського В.І.

        Міський голова                                        А.Юрченко

 

Додаток

до рішення виконкому міської ради

від 18.03.2016 р. № 55

Норми витрат

на копіювання або друк документів,

що надаються за запитом на інформацію,

для апарату Ямпільської міської ради та її виконкому

 

 

№ з/п Послуга, що надається Норми витрат за виготовлення однієї сторінки, грн. з ПДВ
1. Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк) 0,1% мінімальної заробітної плати за виготовленя однієї сторінки
2.

Копіювання або друк копій документів формату

А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2% мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки
3. Копіювання або друк копій документів будь-якого формату,  якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк) 0,5% мінімальної заробітної плати  за виготовлення однієї сторінки

 

Розмір  мінімальної  заробітної  плати  за  виготовлення
однієї сторінки встановлюється  на  дату  копіювання  та
друку документів.

 

 

 

Заступник міського голови,

 керуючий справами(секретар)

виконавчого комітету                                                  В.Копачевський