Видача довідок

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок видачі довідок

Загальні положення.

Це Положення про порядок видачі довідок (далі «Положення»Winking визначає порядок і перелік видачі довідок виконавчим комітетом міської ради і спрямоване на вдосконалення роботи зі зверненнями громадян.

Положення є обов’язковим для виконання посадовими особами і працівниками виконкому міської ради.

Довідки громадянам видаються на підставі цього Положення при наданні документів, вказаних у цьому Положенні та засвідчуються печаткою виконавчого комітету міської ради .

Видача довідок здійснюється відповідно до графіку.

  1. Правовими підставами для надання довідок є:

– Конституції України;

-Цивільний кодекс України;

– Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

-Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

– Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”;

– Закон України « Про особисте селянське господарство».

– Наказ Міністерства праці та соціальної політики України 20.11.2000р. № 309 «Про затвердження порядку надання матеріальної допомоги по безробіттю, одноразової матеріальної допомоги безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні, допомоги на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні»;

– Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 22.07.2003 N 204 “ Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні ( будинку) осіб, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2003 за N 709/8030;

– Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям»;

– Постанова Правління Пенсійного фонду України 25.11.2005 № 22-1 Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;

– Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми;

 

– Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства фінансів України 30.04.2002 N 226/293/169. Порядок надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам;

– Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 16.12.2009 № 396 «Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян.»

– Рішення Конституційного суду України від 03.06.1999 № 5-рп/99:

  1. Перелік та порядок видачі довідок Ямпільською міською радою.

2.1. Довідка видається на вимогу громадянина особисто при пред’явлені паспорта громадянина, або тимчасової Посвідки. У разі отримання довідки відносно громадянина іншою особою  необхідно до паспорта громадянина (оригінал) надати доручення на представлення інтересів  заявника і отримання довідки на його ім’я . ( згідно ст.237 ,244 Цивільного кодексу України.)

2.2. Довідка про склад сім’ї на здобуття всіх видів соціальної допомоги видається у формі затвердженій Наказом Мінпраці від 22.07.2003 № 204( додаток №1)

2.3 Довідка на  квартирний облік  видається у формі затвердженій Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в УРСР, затверджені постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984 № 470 (додаток 2).

2.4 Довідка про склад зареєстрованих у житловому приміщенні ( будинку) для оформлення субсидій пред’являється :домова книга, паспорта всіх осіб , які зареєстровані в даному приміщенні , свідоцтва про народження всіх неповнолітніх або малолітніх дітей, які проживають в даному приміщенні, та подані заяви двох батьків про фактичне місце проживання дітей ( в разі реєстрації батьків за різними адресами) документи на опіку ( при необхідності).

2.5 Довідки про склад сім’ї на здобуття всіх видів соціальних допомоги – паспорта повнолітніх членів сім’ї та свідоцтва про народження дітей , довідка про наявність земельної ділянки за членами сім’ї.

2.6 Довідка для отримання допомоги по догляду за інвалідом – паспорта всіх повнолітніх членів сім’ї, свідоцтва про народження неповнолітніх або малолітніх дітей, паспорт інваліда за яким оформляється догляд, розмір земельної ділянки.

2.7 Довідка для отримання допомоги на дитину-інваліда – паспорт одного з батьків, заява від іншого з батьків про місце фактичного проживання дитини ( при умові різної прописки батьків), свідоцтва про народження дітей.

2.8 Довідка для оформлення допомоги одинокій матері – паспорт матері та свідоцтво про народження дитини, розмір земельної ділянки.

2.9 Довідка на отримання доплати до аліментів на утримання дитини – паспорт одного з батьків , біля кого проживає дитина, свідоцтво про народження дитини, рішення про присудження аліментів.

2.10 Довідка , що діти знаходяться на утриманні для звернення до суду –паспорт одного з батьків , коло кого проживає дитина , свідоцтво при народження дитини ( дітей), акт депутата про фактичне місце проживання дитини.

2.11 Довідка для оформлення пільг багатодітним сім’ям – паспорта батьків , свідоцтва про народження дітей.

2.12 Довідка для передачі керування , або переоформлення документів на автомобіль отриманий інвалідом через органи соціального захисту населення – домова книга, паспорт пільговика та паспорт особи , якій передається керування транспортом.

2.13 Довідка на отримання ортопедичного взуття – паспорта батьків та свідоцтво про народження дитини ( дітей).

2.14 Довідка, що народила та виховала до трьох років дітей – паспорт жінки та свідоцтва про народження дітей в оригіналах .

2.15 Довідка для оформлення пенсії по втраті годувальника – паспорт одного з батьків , свідоцтва про народження дитини ( дітей).

2.16 Довідка про отримання недоотриманої пенсії – домова книга , паспорт заявника, свідоцтво про смерть , документ який підтверджує родинні стосунки.

2.17 Довідка про відсутність малолітніх та неповнолітніх дітей в житловому приміщенні – домова книга , паспорт власника, паспорта жінок дітородного віку , при необхідності заяву від другого з батьків де фактично проживає дитина. Витяг на земельну ділянку з держгеокадастру.

2.18 Довідка для оформлення пільг на комунальні послуги – домова книга, паспорта всіх зареєстрованих .

2.19 Довідка для призовника – паспорта батьків, свідоцтва про народження братів(сестер).

2.20 Довідка для оформлення пільг на харчування дитини в ДНЗ – паспорта батьків, свідоцтва про народження дітей.

2.21 Довідка для змагання – фотокартка дитини, свідоцтво про народження дитини, паспорт одного з батьків.

2.22 Довідка про облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень – право власності на житло, інвентарна справа, домова книга, , паспорта всіх зареєстрованих та свідоцтва про народження дітей.

2.23 Довідка в РЦЗ по отриманню допомоги по безробіттю – паспорт заявника , довідка від землевпорядника про розмір земельної ділянки.

2.24 Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку – паспорт заявника , ідентифікаційний код , копія державного акту на ім’я заявника.

2.25 Довідка в посольство – право власності на приміщення , документи на земельну ділянку.

2.26 Довідка для приватизації житла – паспорт заявника , домова книга.

2.27 Довідка на оформлення посвідчення « Ветеран праці» – паспорт заявника.

2.28 Довідка в територіальний центр на обслуговування – паспорт заявника, домова книга.

2.29 Довідка в територіальний центр на отримання пільг – паспорт

 

2.30 Відомості якими встановлюються факти  (спільного проживання, ведення спільного господарства, перебування на утриманні, неприйняття участі одного із батьків у вихованні дитини, перебування у трудових відносинах та інш.) у довідках не зазначаються. Такі факти встановлюються в судовому порядку згідно законодавства.

 

3.Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у випадках:

3.1 внесення змін у діюче законодавство України;

3.2 внесення змін і доповнень у Перелік довідок, які видає виконком міської ради.

  1. Порядок оскарження відмови у видачі довідок

4.1. У разі неможливості надати довідку, що засвідчує факт, за підтвердженням якого звернувся заявник, цей факт встановлюється в судовому порядку.

ПОЛОЖЕННЯ