Про міський бюджет на 2019 рік

Додатки:дод 1 2019дод 2 2019дод 3 2019Дод 4 2019дод 5 2019 рдод 6 2019

Виконання бюджету Ямпільської міської ради станом на 01.01. 2019 року по загальному фонду

Виконання бюджету Ямпільської міської ради за 2018 рік

Про затвердження виконання бюджету міської ради за 2018

Вик. бюдж. міської ради за 2018 рік по спец.фонду

Звіт про виконання міського бюджетуза 2017 рік

Про затвердження виконання бюджету міської ради за 2017

Виконання бюджету Ямпільської міської ради за 2017 рік 

Виконання бюджету Ямпільської міської ради за 2017 рік

виконання бюджету по доходах

Звіт про виконання міського бюджету станом на 01.01.2017року

Виконання бюджету міської ради за 2016 року по спецфонду

Виконання бюджету Ямпільської міської ради за 2016 рік по загальному фонду

Про затвердження виконання бюджету міської ради за 2016 рік

Про виконання міського бюджету станом на 01.07.2016р.

Про затвердження виконання бюджету міської ради за 6 міс 2016р

Виконання бюджету Ямпільської міської ради станом на 01.07. 2016 року по загальному та спеціальному  фонду.

виконання бюджету

Про міський бюджет на 2014 рік

УКРАЇНА
ЯМПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЯМПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 21 січня 2014 року 56 сесія 6-го
скликання

Про затвердження звіту про виконання бюджету міської ради
за 2014 рік.

Згідно ст.26,ст.28 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію головного
бухгалтера міської ради Белінської З.Ф. „Про виконання бюджету
міської ради за 2015 рік”, міська рада-
В И Р І Ш И Л А:

1.Схвалити виконання надходжень до бюджету міської ради за
2014 р.

– по доходах, з урахуванням коштів одержаних з районного бюджету,
в сумі 6 646 088 грн.
– по видатках, з урахуванням коштів переданих районному бюджету,

в сумі 6 522 917 грн.
2.Схвалити виконання надходжень по спец фонду за 2014 рік:
– по доходах в сумі 3 478 212 грн.
– по видатках в сумі 3 888 058 грн. в т. ч. одержувачам коштів
в сумі
569404 гривень.
Міський голова О. Кульбаба

Гот.Белінська

Про міський бюджет на 2014 рік

Про міський бюджет на 2015 рік

УКРАЇНА

Ямпільська Міська рада
ЯМПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 21 січня 2015 року 56 сесія 6 скликання

Про міський бюджет на 2015 рік

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 23 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні ”, Ямпільська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

• Визначити на 2015 рік:
– доходи міського бюджету у сумі 8890805 гривень, в тому числі доходи
загального фонду міського бюджету 8235805 грн.., доходи спеціального
фонду міського бюджету 655000 грн. згідно з додатком № 1 цього
рішення;
– видатки міського бюджету в сумі 8890805 грн., в тому числі видатки
загального фонду міського бюджету 8235805 грн.., видатки спеціального
фонду міського бюджету 655000 грн. згідно з додатком №2 цього
рішення.
2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 1148 гривень.
3. Затвердити на 2015 рік резервний фонд міського бюджету в сумі грн.

4.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2015рік за їх економічною структурою:

– оплата праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

– трансферти населенню.

5. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду,в межах поточного бюджетного періоду за

рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

6. Внесення змін за додатково отриманими джерелами доходів міського бюджету і напрямки їх використання затверджує сесія міської ради, а також право розподілу залишку коштів , які утворились станом на 01.01.2015 року за загальним та спеціальним фондами міського бюджету належить сесії міської ради.

7.Надати право виконавчому комітету міської ради протягом 2015

року:

– за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування бюджету, фінансів та цін з подальшим затвердження на сесії міської ради здійснювати зарахування , розподіл та перерозподіл субвенцій та дотацій з державного , обласного і інших місцевих бюджетів та вносити при цьому відповідні зміни до міського бюджету за доходами та видатками;

– вносити зміни до міського бюджету за доходами та видатками міського бюджету затвердженого сесією „ Про міський бюджет на 2014 рік; – отримувати короткотермінові позики у фінансово-кредитних установах на покриття тимчасових касових розривів під час виконання

міського бюджету; – розміщувати на конкурсній основі тимчасово вільні кошти

загального та спеціального фондів міського бюджету на депозитних рахунках комерційних банків, визначати такі основи на конкурсних засадах за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування бюджету, фінансів та цін.

8 . Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати: на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань .

9. Додатки № 1,2 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

10. Вжити заходів щодо оптимізації мережі бюджетних установ, які фінансуються з міського бюджету.
11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії міської ради з питань планування бюджету ,фінансів та цін .

Міський голова О.Кульбаба

Гот. Белінська З.Ф.

Про міський бюджет на 2015 рік

Виконання бюджету по Ямпільський міській раді станом на 01.01.2016 р.

Місцеві податки та збори 18000000 5919400 6783155 863755 114,6
Податок на землю з юридичних осіб 18010500 255800 284063 28263 111,0
Орендна плата з юридичних осіб 18010600 144600 168918 24318 116,8
Податок на землю з фізичних осіб 18010700 53000 75046 22046 141,6
Орендна плата за землю з фізичних осіб 18010900 230900 255897 24997 110,8
Єдиний податок з юридичних осіб 18050300 759500 537968 -221532 70,8
Єдиний податок з фізичних осіб 18050400 1649700 1653066 3366 100,2
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників 18050500 68500 108830 40330 158,9
Акцизний збір 14040000 2566300 3495601 929301 136,2
Податок на прибуток підприємств 11020200 27500 27557 57 100,2
Податок на нерухоме майно 18010400 48600 56993 8393 117,3
Транспортний податок з фізичних  осіб 18011000 65000 65025 25 100,0
Податок на нерухоме майно з фізичних осіб 18010200 50000 54191 4191 108,4
Інші податки та збори 19000000 4300 7614 3314 177,1
Єкологічний податок 19010000        
Надход. від викидів забрудн.речовин стаціонарними       0 #ДЕЛ/0!
джерелами забруднення 19010100 2700 6152 3452 227,9
Надход. від викидів забрудн.речовин у водні обєкти 19010200 1400 601 -799 42,9
Надход.від розміщення відходів у спец місцях 19010300 200 43 -157 21,5
Туристичний збір ,сплач.фізичними особами 18030200   818 818 #ДЕЛ/0!
Збір за впров. торгів.діяльності 18040200   -6250 -6250 #ДЕЛ/0!
Плата за надання інших адмінпослуг 22012500 159800 200444 40644 125,4
Інші надходження 21080000 3600 5236 1636 145,4
Адміністративні штрафи та інші санкції 21081100 3600 2521 -1079 70,0
Частина чистого прибутку 21010300   2715 2715 #ДЕЛ/0!
Адмінштрафи інші, держмито та платежі 22000000 190200 193625 3425 101,8
Реєстрац.збір за пров.держреєстр.юр.та ф/о 22010300        
Плата за оренду комунального майна 22080400 45000 62905 17905 139,8
Держмито за оформлення документів 22090100 108600 90791 -17809 83,6
Держмито за оформлення паспортів 22090400 36600 39929 3329 109,1
Інші надходження 24060300   1185 1185 #ДЕЛ/0!
Державне мито, не відн. до інших 22090200   4407 4407 #ДЕЛ/0!
Разом власних надходжень   6277300 7189416 912116 114,5
Офіційні трансферти 41000000 5465376 5454324 -11052 99,8
        0 #ДЕЛ/0!
           
        0 #ДЕЛ/0!
інші субвенції 41035000 5370100 5359048 -11052 99,8
субвенція місц.бюдж.з держбюдж. на пров.виборів 41037003 95276 95276 0 100,0
ВСЬОГО   11742676 12643740 901064 107,7

Виконання бюджету по Ямпільський міській раді станом на 01.01.2016 р.

1 2